Illustration

יש לכם חברים המתעניינים בתחום מדעי המחשב ומתכננים ללמוד בשנה הבאה?

המליצו להם להירשם עוד היום ללימודים במסלול המורחב במדעי המחשב בבר אילן!

50 הממליצים הראשונים על חברים בעלי נתונים לפי המופרט אשר יתקבלו ללימודים במחלקה ויחלו את לימודים בפועל, יזכו במלגות המצ"ב:

פסיכומטרי מעל  700  = סכום המלגה 500 ש"ח

פסיכומטרי מעל  720  = סכום המלגה 1000 ש"ח

*ניתן להמליץ עד לתאריך 1.6.2020