רישום למלגת שוליך למחזור תשפ"ב החל מיום שני 1.3.21

Hebrew
Banner
News Banner
Body

ביום שני הבא, 1.3 נפתח הרישום למילגאי שוליך, מחזור תשפ"ב!

מצ"ב קישור ובו פרטים על המילגה וקישור לטופס רישום.

https://www.biu.ac.il/about-biu/management-and-faculty/university-administration/schulich-leadership-scholarship