תכנית חבר מביא חבר לסמסטר ב' תשפ"ב

Hebrew
Banner
News Banner
Image
מודעה
Body

רישום לתואר ראשון סמסטר ב' :

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=362

רישום לתואר שני סמסטר ב':

https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=274